Informace pro média

Informace pro média

(1.8.2017) Pro soutěžní utkání na domácím stadionu platí akreditace FK Fotbal Třinec, která může být sezónní i jednorázová.

V případě zájmu o akreditaci na zápasy FK Fotbal Třinec zasílejte žádost o akreditaci formou e-mailu na adresu press@fotbaltrinec.cz. Do předmětu napište „Sezónní akreditace" /v případě akreditací na celou sezónu/ nebo „Akreditace na (název soupeře)" /v případě žádosti o jednorázovou akreditaci/.

Do textu napište tyto údaje:

Jméno a příjmení:
Redakce:
Web:
Pozice:                    (píšící novinář/foto/web/radio/TV)
Telefonní kontakt:
E-mail:
Kontakt na šéfredaktora:

Pozn.: Sezónní akreditace jsou určeny pouze pro novináře, kteří se zúčastní více než 50 % domácích zápasů.

Žádost o akreditaci zasílejte nejpozději poslední pracovní den před utkáním, a to do 12 hodin. Na později příchozí žádosti nemusí být brán zřetel.

FK Fotbal Třinec si vyhrazuje právo akreditaci neudělit bez udání důvodu.

Odesláním žádosti o akreditaci souhlasíte s pravidly pro pracovníky médií na zápasech FK Fotbal Třinec.

Při opakovaném porušení pravidel pro pracovníky médií či podmínek udělení akreditace si klub vyhrazuje možnost odebrat dané redakci akreditace na domácí utkání.

INFORMACE A PRAVIDLA PRO MÉDIA

Místa pro novináře s akreditací Press jsou vyhrazena na hlavní tribuně stadionu Rudolfa Labaje, kapacita míst pro píšící novináře je 9. V případě většího počtu akreditovaných osob mohou novináři využít taktéž volná místa na tribuně.

Akreditovaní fotografové s akreditací Foto mají nárok využít k pořizování fotografií prostor vyznačený u hrací plochy. Všichni akreditovaní fotografové jsou povinni nosit vesty s označením Foto. Tu si vyzvednou a následně vrátí u kustodky týmu.

Pozápasové tiskové konference probíhají v Presscentru, které se nachází v prvním patře správní budovy u stadionu. Presscentrum je před každým utkáním novinářům přístupné 1 hodinu před výkopem. Zápis o utkání budou mít novináři k dispozici vždy 30 minut před začátkem utkání. Po utkání proběhne tisková konference za účasti trenérů obou týmů.

Rozhovory s hráči se provádějí po utkání, a to v Presscentru z důvodu propagace partnerů klubu. Budou probíhat bezprostředně po tiskové konferenci. Výjimku mají pracovníci televizní společnosti, která vlastní vysílací práva na danou soutěž. Pracovníci televizních stanic mají pro rozhovory s hráči k dispozici také Mix zónu u vstupu na hřiště. Jakékoliv další rozhovory mimo Presscentrum nebo Mix zónu jsou zakázány. V případě zájmu o rozhovor s konkrétním hráčem prosím kontaktujte po utkání tiskovou mluvčí klubu. Pro rozhovory bude v Presscentru připravena trojice vybraných hráčů z hostujícího týmu, poté trojice hráčů z domácího družstva.

Pro vstup do správní budovy bude bezpečnostní službě předán seznam akreditovaných pracovníků médií a příslušné akreditační karty. Jednorázové akreditace prosím zanechte po utkání v Presscentru.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů FK Fotbal Třinec a. s., Tyršova 214, Třinec, IČO: 27794326 za účelem přidělení akreditace zástupcům médií a komunikace s nimi. Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní spojení včetně zadaného čísla mobilního telefonu a kontaktu na redakci. Zasláním žádosti o akreditaci žadatel souhlasí s aktualizací osobních údajů, bude-li to potřebné pro dodržení stanoveného účelu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje žadatel vědomě a dobrovolně a může ho kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu správce, kde může též uplatnit své právo na přístup k informaci o zpracování svých osobních údajů a další zákonná práva. Správci se tímto zavazují, že přijmou všechna dostupná opatření, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Sdílet článek:
 
 
Copyright © 2009-2017 FK Fotbal Třinec & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál